kwaliteit

Zorgdossier
Voor elke cliënt wordt een zorgdossier opgemaakt. Hierin wordt het actuele ziektebeeld en het zorgaanbod voor de cliënt vastgelegd. De zorg is vooral gericht op
sociaal functioneren, het prikkelen van het geheugen en het verbeteren of behoud van de lichamelijke conditie. De zelfredzaamheid van de cliënt wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Er wordt vooral uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt in plaats van zijn of haar beperkingen. 

SZZ
Zorgboerderij Hapert is aangesloten bij het netwerk samenwerkende zorgboeren zuid (SZZ). 
SZZ biedt agrarische ondernemers, advies, training, begeleiding en ondersteuning en onderling contact.
Op www.zorgboerenzuid.nl vindt u hier meer informatie over.


Keurmerk Landbouw & Zorg
Zorgboerderij Hapert werkt met het keurmerk van de federatie Landbouw & Zorg.
Het keurmerk is speciaal ontwikkeld voor zorgboerderijen en word behaald door naleving van een uitgebreid kwaliteitsysteem.
 


Klachten en vertrouwenspersoon
Zorgboerderij Hapert gaat voor kwaliteit en professionaliteit. Desondanks kan het zo zijn dat u met een verbeterpunt of klacht rondloopt. Er zijn verschillende manieren om uw verbeterpunt of klacht kenbaar te maken.

Allereerst kunt u terecht bij diegene waar de klacht betrekking op heeft. Wij moedigen het aan de klacht zoveel mogelijk direct te uiten, zodat problemen zoveel mogelijk direct kunnen worden opgelost. Gaat het om problemen op de boerderij waarover u liever eerst een gesprek heeft met de locatiemanager? Dan is dat uiteraard mogelijk.
Bespreekt u uw klacht liever met een onafhankelijke vertrouwenspersoon? Dat kan via SZZ, klik hier voor de klachten- en geschillenregeling beschreven op hun website. Zij kunnen met u mee in gesprek met de zorgboer(in).

Voeding
Iedere middag staat er voor alle cliënten een gezamenlijke lunch klaar. De lunch bestaat uit een broodmaaltijd inclusief fruit, groente en zuivel. Aanvullend serveren wij iedere dag iets warms, zoals een kop soep, een uitsmijter of een worstenbroodje.

Vervoer
In samenwerking met Kloostertuin Hapert worden cliënten dagelijks opgehaald en thuisgebracht mits er een geldige vervoersindicatie is afgegeven. 

Informatieboekje
Download ons informatieboekje.

Informatieboekje Zorgboerderij Hapert