Inschrijving

Fijn dat u geïnteresseerd bent in Zorgboerderij Hapert. Om van onze dagbesteding gebruik te kunnen maken is het belangrijk dat u enkele stappen doorloopt. We informeren u graag zo goed mogelijk over wat u kunt verwachten tussen het moment van inschrijven en de eerste dag dat we u verwelkomen op de dagbesteding bij onze zorgboerderij. 

Wij raden u aan om een zorgtrajectbegeleider in de hand te nemen. Bij toenemende geheugenproblemen of dementie kan de begeleiding van zorg ingewikkeld worden. De zorgtrajectbegeleider heeft op frequente basis een gesprek met u over de voortgang en mogelijkheden op het gebied van zorg. U kunt een beroep doen op een zorgtrajectbegeleider via de huisarts.

1.    Kennismaking zorgboerderij Hapert 
U bent van harte welkom bij Zorgboerderij Hapert voor en kennismaking en rondleiding. Geheel vrijblijvend laten we u onze twee boerderijen zien. Als het uitkomt kunt u ook aansluiten bij de groep voor een koffiemoment. Neem voor een kennismaking en vrijblijvende rondleiding contact met ons op door uw naam en telefoonnummer te e-mailen naar info@zorgboerderijhapert.nl. We nemen dan snel contact met u op.

2.    WMO-aanvraag bij uw gemeente
Wilt u hulp en ondersteuning in de vorm van dagbesteding aanvragen? Neem dan contact op met het WMO-loket van uw gemeente. Bij de meeste gemeenten is het intussen mogelijk om via de website het juiste formulier in te vullen voor de WMO-aanvraag. Na deze aanmelding neemt uw gemeente contact met u op voor een gesprek bij u thuis of op het gemeentehuis.

3.    Gesprek met consulent van uw gemeente
Een consulent of deskundige van uw gemeente neemt in een persoonlijk gesprek uw situatie met u door. Zo onderzoekt de gemeente waar de problemen in uw situatie liggen en wat er nodig is om deze problemen op te lossen. De consulent van de gemeente bekijkt ook in hoeverre u zelfstandig bent, wat familie en naasten in uw omgeving voor u kunnen betekenen. Alle informatie wordt verzameld in een verslag.

4.     Voorstel van uw gemeente
Binnen 10 werkdagen na de afspraak met de consulent van de gemeente ontvangt u een verslag van het gesprek. U kunt zo rustig nalezen wat is besproken en wat de consulent heeft vastgesteld. Uit het verslag blijkt bijvoorbeeld dat u onvoldoende zelfredzaam bent en dat uw sociale netwerk niet voldoende in staat is om u te helpen. De gemeente is dan verplicht om u te helpen. Het gespreksverslag is het uitgangspunt voor deze vervolgstappen. In het verslag staat dan ook een voorstel. Dat voorstel bestaat uit het aanbieden van algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen, vervoersvoorzieningen of een combinatie hiervan.

5.    Besluit
Heeft u het gespreksverslag goed doorgenomen? Bent u het eens met het gespreksverslag en het voorstel van de gemeente? Dan kunt u het document ondertekenen en terugsturen. Dit is de definitieve aanvraag voor hulp uit de WMO. De gemeente beslist nu binnen twee weken of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt, wanneer deze worden verstrekt en in welke vorm.

6.    Hulp en ondersteuning: in welke vorm?
Bij het aanvragen van hulp en ondersteuning via de WMO heeft u meestal de keuze tussen een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura. Kiest u voor PGB? Dan ontvangt u een budget waarmee u hulp of zorg kunt inkopen. Bij hulp in natura krijgt u begeleiding en ondersteuning via instellingen en leveranciers waar de gemeente een afspraak mee heeft gemaakt. In beide gevallen kunt u kiezen voor de dagbesteding bij Zorgboerderij Hapert

7.    Inschrijven en intakegesprek 
Bent u enthousiast geworden na het kennismakingsgesprek en is voor u helder voor welke hulp u eventueel in aanmerking komt? Dan ontvangt u van ons een link naar het online inschrijfformulier. Na ontvangst van het intakeformulier neemt één van onze collega's contact met u op voor het plannen van een intakegesprek. Tijdens de intake bespreken we uw persoonlijke wensen en zorgbehoeften. Ook bespreken we praktische zaken zoals de bereikbaarheid van uw familie, noodnummers, voeding, medicijngebruik, allergieën en uw thuissituatie. 

 

Kosten

Vanuit de WMO:
De WMO is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Dan is de eigen bijdrage maximaal €19 per maand.

Vanuit de WLZ:
De Wlz is bedoeld voor mensen die door ziekte of handicap 24 uur per dag nabije zorg of toezicht nodig hebben. Komt u in aanmerking voor de eigen bijdrage voor de wet langdurige zorg (WLZ)? U kunt zelf uw eigen bijdrage berekenen via: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Vanuit de PGB:
Een persoonsgebonden budget is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebrek als gevolg van ouderdom zorg nodig hebben. Met het persoonsgebonden budget kunnen zij zelf zorg inkopen en de juiste mensen inschakelen. Iemand met een pgb kan zelf zijn zorgverleners selecteren. De cliëntenondersteuner bekijkt samen óf en welk pgb het beste bij de zorg past die u nodig hebt. U kunt een cliëntenondersteuner aanvragen bij de gemeente.

Vanuit particulier initiatief:
Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde zorg? Dan is het ook mogelijk om zelf de kosten te dragen. De kosten zijn €90 per dag inclusief vervoer en lunch.